Projenin amacı dezavantajlı öğrencilerin merak, araştırma ve sorgulama duygularını tetikleyerek temel bilimsel olguları doğal ortamlarda keşfetmelerini sağlamak ve nihayetinde topluma duyarlı, bilimsel bilgiyi günlük hayatında kullanabilen, çevresinde yaşadığı sorunları bilimsel bakış açısı ile çözmeye çalışan, yaratıcı ve üretken bireyler yetişmesine katkı sağlamaktır.

Bu amaçları gerçekleştirmek için hazırladığımız projede; öğrencilerin etkin rol oynayacakları, onların kişisel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere yer verilmiştir. Proje; doğa yürüyüşleri, izcilik, kampçılık, oryantiring, astronomi, arkeoloji, çevre ve ekoloji, endemik bitki türlerinin incelenmesi, Kangal Balıklı Kaplıca ’da bulunan doktor balıkların incelenmesi, su analizi, kuş gözlemi, sağlıklı beslenme, doğa fotoğrafçılığı ve fotoğraf sergisi, akıl oyunları, doğa oyunları, ritim atölyesi, yaratıcı yazarlık, drama gibi farklı alanlarda birçok etkinliği barındıracaktır. Bu etkinlikler aracılığı ile öğrencilere doğada zengin öğrenme ortamları oluşturularak, onların daha önce yaşayamadıkları deneyimler yaşamaları ve doğaya bilimsel bir bakış açısı ile bakmaları sağlanacaktır.